Nieuwsbrief Online lezen
  GMP+ International
Scheme updates GMP+ FC Scheme
GMP+ C4 Update
23 november 2020
Tarieven GMP+ International 2021
Het document GMP+ C4 tarieven 2021 bevat de tarieven voor de bijdragen van de Certificatie Instellingen en van de GMP+ gecertificeerde bedrijven. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze tarieven is dat de opbrengsten kostendekkend zijn. Dit zijn kosten zoals het beheer en onderhoud van ons schema.
Om die reden worden met ingang van 1 januari 2021 alle tarieven (plus 2%) aangepast. De tarieven per 1 januari 2021 zijn gepubliceerd in het GMP+ C4 Tarieven 2021 document. Deze is, evenals de toelichting, beschikbaar op onze website.

Daarnaast geldt, met ingang van 1 januari 2021 een nieuw tarief voor Certificatie Instellingen met 15 scopes of meer.

Heeft u vragen hebben over de tarieven of de doorberekening van uw Certificatie Instelling dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.
 
Volg GMP+ International op LinkedIn: Linkedin
Meld uw collega aan voor de GMP+ International nieuwsbrief
Iedereen ter wereld zou toegang moeten hebben tot veilig voedsel. Daarom zou elk bedrijf in de diervoederketen zich moeten toewijden aan veilig voer. Ons certificatieschema stelt bedrijven in staat om bij te dragen aan diervoederveiligheid wereldwijd. Teneinde ons schema en onze gemeenschap bij de tijd te houden, verzamelen en delen wij waardevolle informatie over diervoederveiligheid.
Lees meer over GMP+ International
...